VoetreflexZone Therapie

Verandering komt van onderaf, veranderingen komen als je het goed bekijkt altijd door impulsen of invloeden van buitenaf

Voetreflexzone Therapie

 • Voetreflexzone therapie die ik geef wordt gegeven op en onder de voeten en onderbenen. Bepaalde zones of punten van de voeten corresponderen met de rest van het lichaam, je kunt via de voet het hele lichaam bereiken.

 • Omdat ik ben opgeleid vanuit de Westerse maar ook de Chinese geneeswijzen gebruik ik meerdere drukpunt technieken op de voet en het onderbeen omdat daar ook energiebanen lopen. Tevens neem ik indien nodig ook de meridianen op de onderarmen het hoofd en nek mee. De verschillende soort van aanrakingen (neurologisch of energetisch) hebben fysiologische effecten die de sleutel is van de behandeling. Het kan verdovend en ontspannend aanvoelen of levendig en energiek. Elke cliënt is uniek en reageert anders en moet op een andere manier weer behandeld worden dat is het bijzondere aan dit vak.

 • Vanuit therapeutisch oogpunt gezien gaat het om een bepaald punt of zone te behandelen met als doel een gunstige reactie te krijgen van het corresponderende orgaan of systeem omdat de doorbloeding wordt gestimuleerd. De energie kan weer vrij stromen zodat het zelfherstellende vermogen wordt geactiveerd.

 • Met regelmaat, als ik de darmzone behandel bij een cliënt dit gebied ook in de buik gaat “rommelen”. Het is ook mogelijk dat je tijdens de behandeling andere reacties waarneemt zoals zwetende handen, of het koud krijgen. Dit is een teken dat er iets in gang wordt gezet.

 • Voetreflex kan als therapie ingezet worden voor diverse klachten, wilt u meer hierover weten dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende link /contact .

 • Ambulant. Ik heb inmiddels 10 jaar ervaring met het Ambulante werk in zorginstellingen.


  Mijn specialisaties:

 • Oncorelexologie
  Voetreflextherapie bij kanker.

 • Zwangerschapsrefelxologie.
  Behandelingen gericht op rugpijn, ongemak in de rug met advies beweging, Harde buiken, Pijn in de liezen en bandenpijn, Overgeven-maagzuur-obstipatie, Blaasontstekingen, Kramp in de benen, Oedeem, Vermoeidheid, Stuitligging, Weeën stimuleren.Start van de behandeling.
U heeft met mij reeds contact gehad via de telefoon of e-mail en aangegeven waar u voor komt.
Vooraf aan de eerste behandeling vindt er een anamnese/intake plaats.
Het eerste consult zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen, dit is de anamnese/intake en uw kennismaking met Voetreflex therapie.
Ook zal besproken worden wat uw verwachtingen van de behandelingen zijn.
Het is belangrijk om inzicht in de klacht te krijgen.
Na de eerste intake stel ik een persoonlijk behandelplan op die bestaat uit een aantal therapeutische massages die met u wordt besproken.
Tip : Trek een gemakkelijke broek aan die over de knie geschoven kan worden, uw onderbeen wordt ook in de massage meegenomen.

Ik zal u een behandelovereenkomst laten ondertekenen waarin ik mij transparant opstel betreft alle gegevens die ik van u verzamel om de juiste behandeling te kunnen bepalen. Deze behandelovereenkomst neem ik tijdens het 1e bezoek met u door en u ontvangt hiervan een exemplaar mee naar huis.

Door dit document ( behandelovereenkomst ) te ondertekenen, erkennen CAT-therapeuten en Cliënt dat:

Uw therapeut, Marian Le Granse is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT en zich daarmee commiteert te handelen volgens de CAT-regelgeving.
De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door haar gevraagde tarieven.
Dat u deze therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
Dat u als cliënt bij de intake eerlijke en relevante informatie verstrekt.
Indien kinderen jonger dan 16 jaar, beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling geven en daarmee tot het vastleggen van gegevens in en dossier.
Dat de cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een electronisch cliëntendosier bijhoudt ten behoeve van het behandelplan/behandelingen.
Dat de Cat-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig de Europese privacy regeling en overeenkomstig de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
U als cliënt recht tot inzage in uw eigen cliëntendossier hebt.
De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt betrekking heeft, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieël zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
Dat ik als therapeut u doorverwijs naar een arts of collega therapeut indien de behandeling niet toereikend is of wegens ziekte of langdurige afwezigheid niet kan worden voortgezet.
Dat de behandeling te allen tijden met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd, of beëindiging die eenzijdig plaatsvind indien u de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
Dat de behandeling door uw therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet. De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie.
Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen cliënt en therapeut. Dit kan zijn per pin, contant of op rekening. De therapeut factureert wekelijks.

Vergoeding van de behandeling.

De Voetreflex therapie wordt door diverse zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten.
catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Voetreflex Therapie is een Complementaire Aanvullende therapie, die vaak naast reguliere therapieën wordt ingezet maar vervangt deze niet!.