CAT - klachten (Wkkgz)

Vanaf 1-1-2018 ben ik aangesloten bij het Complementair Aanvullende Therapeuten level 5 (CAT) en Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT).


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Ik val als CAT-therapeut onder de Wkkgz-klachtenrecht bij de Geschilleninstantie Alteratieven Therapeuren (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommisie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/